آموزش پژوهش بین المللی

منابع موجود آموزشی

فرصت های موجود در پروژه ها

فرصت های بین المللی در سایر کشورها

سامانه متخصصین

با متخصصین ما آشنا شوید


تماس با ما:

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری

ایمیل: intres[at]mui.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۰۸