کنفرانس

مدارک مورد نیاز قبل از سفر:

 • موافقت گروه (صورتجلسه شورای گروه)
 • موافقت دانشکده (نامه معاون پژوهشی دانشکده)
 • پذیرش  مقاله (شامل عنوان مقاله و کنگره)
 • کپی خلاصه مقاله پذیرفته شده  یا مقاله کامل
 • آخرین حکم ترفیع پایه
 • فرم درخواست شرکت در کنگره

مدارک مورد نیاز بعد از سفر:

 • نامه به  مدیریت اعزامهای علمی  از گروه آموزشی یا دانشکده، مبنی بر ارائه گزارش سفر در گروه پس از بازگشت 
 • نسخه حسابداری حکم ماموریت صادر شده بوسیله دانشکده (اصل)
 • تصویر گواهی شرکت در کنگره
 • مستندات مالی (لاشه بلیط رفت و برگشت، هتل، هزینه ثبت نام،...)
 • یک نسخه تصویر چاپ شده مقالات در کتاب کنگره یا ژورنال یا مقاله کامل
 •  ارائه فرم تکمیل شده گزارش علمی موجود در وب سایت معاونت پژوهشی و مستندات مربوطه
 • شماره حساب همراه بانک رفاه
 • گواهی شورای بین المللی سازی پژوهش (افراد پس از بازگشت ملزم به ارائه گزارش سفر علمی در یک جلسه عمومی و در صورت نیاز یک جلسه خصوصی با اعضای شورای بین المللی سازی پژوهش می­باشند.)

فرم درخواست شرکت در کنفرانس

فرم گزارش شرکت در کنفرانس

فرم درخواست پرداخت هزینه مسافرت

 

 

تماس با ما:

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری

ایمیل: intres[at]mui.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۰۸