اعتبار پژوهشی توسعه روابط بین الملل

اعتبار پژوهشی توسعه روابط بین الملل امیرکبیر

این اعتبار به منظور توسعه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعریف شده است. در صورتی که یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه طرح پژوهشی مشترکی با یک همکار خارجی داشته باشد و این طرح از سوی دانشگاه متبوع همکار خارجی یا یک نهاد علمی معتبر مورد تصویب و حمایت مالی قرار گرفته باشد، در شرایطی که مشارکت عضو هیات علمی در پروژه قابل توجه باشد به صورتی که لازم باشد بخشی از مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شود، تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال از این پروژه حمایت میشود. یکی از مراجع تصمیم گیری در مورد شرایط اعطای این اعتبار شورای بین المللی سازی پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری است. این اعتبار در قالب حمایت از طرح پژوهشی/ طرح فناورانه پس از تصویب در شورای ارزیابی طرح های تحقیقاتی/ شورای فناوری و کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیستی پرداخت میگردد. کلیه درخواست ها برای این اعتبار باید از طریق سامانه پژوهشیار ارسال گردند. در این درخواست متقاضی باید مشارکت هر یک از طرفین در پروژه، شرایط مالکیت معنوی و توجیه حمایت مالی مورد نیاز را ارائه نماید و کلیه مستندات طرح از جمله پروپوزال و گواهی تصویب را ارسال نماید. این اعتبار مازاد بر پژوهانه اصلی اعضای هیات علمی است.

فرآیند ثبت درخواست در فلوچارت روبه رو توضیح داده شده است.

فرم گرنت توسعه روابط بین الملل امیرکبیر را از اینجا دریافت نمایید.

فرم EFP از اینجا دانلود نمایید.

فرم RES از اینجا دانلود نمایید.

فرم پروپوزال محصول محور از اینجا دانلود نمایید.

دستور العمل نحوه تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در توسعه روابط علمی با دانشگاه ها و موسسات بین المللی

تماس با ما:

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری

ایمیل: intres[at]mui.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۰۸